تجهیزات

 تجهیزات

تجهیزات پزشکی درواقع هرگونه وسایل،ابزاروتجهیزاتی برای انسان که درجهت تشخیص،پیشگیری،پایش،درمان یا کاهش بیماری ارائه می گردد.

شان جراحی

جهت پوشاندن قسمت هایی از بدن بیمار وهمچنین میزهای لوازم جراحی وتخت های اطاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی شان،پارچه های استریل شده ای است تا قسمتی از بدن بیمار را که می خواهد تحت عمل جراحی قرار گیرد ازسایر قسمت های غیر استریل جدا کند.

شان مخصوص پا:درعمل های جراحی دستگاه تناسلی یا ادراری ومقعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

شان سوراخ دار:این پارچه اطراف ناحیه جراحی را می پوشاند وفقط قسمت مربوط به جراحی را مشخص می کند.

شان_پرفوره

 

کلمپ یا نگهدارنده ها

وسیله ای است برای نگهداری بافت وسایر مواد درعمل جراحی

کلمپ یانگهدارنده

دستکش جراحی

دستکش های جراحی لاتکس دار از لاستیک طبیعی ساخته شده اند که از حساسیت بالایی برخوردار بوده وحس عالی لمس کردن را فراهم می سازند.

دستکش جراحی

ماسک

ماسک محافظ خوبی دربرابر ذرات معلق عفونی است که پزشکان،ملاقات کنندگان بیمار وکلیه پرسنل بیمارستانی می توانند از آن جهت جلوگیری از ابتلاع بیماری های واگیردار استفاده کنند.

ماسک

صندلی تابوره

صندلی های بدون تکیه ای که در مراکز جراحی واتاق عمل ها وهمچنین در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.ارتفاع این صندلی ها قابل تغییر بوده ونکته قابل توجه این است که تابوره باید بعد از هر عمل جراحی استریل شود.

 

صندلی تابوره